ЗА НАС

Ние СМЕ клучна карика во ланецот на дистрибуција на донираната и собрана храна, до социјално исклучените и сиромашни лица Поаѓајќи од есенцијалноста на правото и обврската на секој поединец, држава…
Повеќе...

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Основните принципи на работа на организацијата „ХРАНА ЗА СИТЕ - БХМ“ се засноваат на Повелбата на Европската Федерација на банки за храна (FEBA), макар што организацијата се уште не е…
Повеќе...

ПОВЕЛБА НА БАНКАТА ЗА ХРАНА

Функционирањето на Банките за храна насекаде во светот па и кај нас, се во основа на добивање донација и прераспределба. Банката за храна вклучува четири основни принципи на делување: 1.…
Повеќе...