КАКО ДА СЕ ПОМОГНЕ

ДОНАЦИИ ВО ХРАНА

Банката за храна Македонија собира намирници од: компании и претпријатија производители на храна и прехрамбени производи, земјоделски задруги, комбинати и земјоделци поединци, трговски ланци чии прехрамбени производи се најмалку еден…
Повеќе...

ДОНАЦИИ ВО ПАРИ

На Банката за храна Македонија и се потребни финансиски средства за функционирање – покривање на оперативните трошоците за работење и тоа: телефон, струја, вода, изнајмување на канцелариски и складиштен простор,…
Повеќе...

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И НАМИРНИЦИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ДОНИРААТ

Прехрамбени производи и намирници кои можат да се донираат: леб, пецива, брашно и останати житни производи, масло за јадење, шеќер, сол, оцет, зачини, супи во кесички, компир – пире (…
Повеќе...

ОПРЕМА И УСЛУГИ

Работата на Банката за храна Македонија можете да ја поддржите донирајќи: ОПРЕМА: Компјутери, печатари, превозни средства – мини комби, виљушкари, палети, кутии,... ИЛИ УСЛУГА: Отстапување на деловен и складиштен…
Повеќе...