ПРОЕКТИ

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ: “СО КНИГА ПРОТИВ ГЛАДОТ!“

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ: “СО КНИГА ПРОТИВ ГЛАДОТ!“ Општата цел на проектот беше да се подигне свеста кај граѓаните, институциите и секако бизнис заедницата за феноменот сиромаштија и глад која била, е…
Повеќе...

ТИНЕКС Компанијата во директна борба со гладот!

Јули 2013, Скопје ТИНЕКС Компанијата во директна борба со гладот! Предмет на поддршката е давање донација заради поддршка на дејности од јавен карактер, односно поддршка на активностите на Банката за…
Повеќе...

ОПРЕМУВАЊЕ НА ПРВО СКЛАДИШТЕ И КАНЦЕЛАРИЈА ВО СТРУМИЦА

Кон крајот на 2012 година Европската Федерација на Банки за Храна – ФЕБА со потребни материјални средства ја помогна Банката за храна Македонија за опремување на првото складиште и административен…
Повеќе...

Зајакнување на капацитетите на Банката за храна Македонија и директна помош на социјално загрозените и сиромашни фамилии во избрани пилот Општини во Р. Македонија

Во почетокот на 2012 година, во почетниот период на делување и акција, значајна поддршка добивме од QBEФондацијата од Англија (http://www.qbeeurope.com/about/csr/foundation.asp) преку КЈУБИ Македонија – (www.qbeeurope.com/makedonijа) како една несебична и општествено…
Повеќе...

Кампања: „ЗАЕДНИЧКИ ГЛАС ПРОТИВ ГЛАДТА“ (pH –ДОСТОИНСТВО)

Кампањата „ЗАЕДНИЧКИ ГЛАС ПРОТИВ ГЛАДТА“ (pH –ДОСТОИНСТВО) е поддржана од Проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено Општество Македонија - ФООМ. Кампањата „Заеднички глас против гладта!“…
Повеќе...